JuriTRUST TOP 5: contractuele aandachtspunten bij de Brexit

De aanstormende Brexit houdt de gemoederen in binnen- en buitenland flink bezig. Bijna dagelijks worden we geconfronteerd met het feit dat het Verenigd Koninkrijk op vrijdag 29 maart definitief de Europese Unie verlaat en wat de gevolgen daarvan zullen zijn. De afgelopen maanden is er binnen het Verenigd Koninkrijk flink gedebatteerd over de wijze waarop uittreding zal moeten gebeuren. Komt er een deal, zoals voorgesteld door de EU en Premier May? Of komt er op basis van een “harde Brexit” een einde aan het Britse lidmaatschap van de EU? De historische nederlaag die Premier May afgelopen maandag leed tijdens het debat over de Brexit deal is een apotheose van de maandenlange discussies die in het Verenigd koninkrijk tussen de Brexiteers en de remainers hebben gewoed. Met 230 stemmen tégen verloor Premier May en werd door het Brits Parliament tegen de voorgestelde Brexit deal gestemd.

Maar wat betekent dit voor jou als ondernemer die (regelmatig) zakendoet met bedrijven in het Verenigd Koninkrijk? Je hebt keurig contracten afgesloten die nu ineens op losse schroeven komen te staan. Of toch niet? Inmiddels wil jij ook weleens weten waar je aan toe bent. Misschien heb je nog helemaal geen advies ingewonnen (want waarop zou dat gebaseerd moeten zijn, als ze in de UK zelf nog niet eens weten wat ze gaan doen), of ben je er wel mee bezig maar ga je ervan uit dat het allemaal wel niet zo’n vaart zal lopen. Hoe het ook zij: 29 maart komt rap dichterbij en hoewel het nog altijd onduidelijk is wat de exacte gevolgen zullen zijn, kun je je maar beter goed (gaan) voorbereiden.

Ervan uitgaande dat er in de tijd die nog rest tot 29 maart geen nieuwe deal afgestemd zal worden en er dus een no-Deal Brexit scenario intreedt, is het aan te raden om de contracten die zijn afgesloten met partijen in het Verenigd Koninkrijk goed onder de loep te nemen. Denk daarbij bijvoorbeeld aan:

  1. De territoriale reikwijdte van bepalingen in bijvoorbeeld agenturen-, distributie- of franchise overeenkomsten. Want valt het VK nog wel onder de gebruikte bepalingen, of vallen ze straks ineens buiten de scope daarvan?
  2. Non-competitie clausules waarin wordt verwezen naar de EU: een EU verbod houdt straks niet automatisch ook een VK verbod in. Dat kan rare situaties opleveren…
  3. Rechts- en Forumkeuzes in overeenkomsten. Welk recht geldt er en welke rechter is bevoegd in het geval van geschillen? Na de Brexit gelden de EU verordeningen niet langer en dat heeft invloed op de uitleg van rechtskeuzebepalingen. Je kunt ineens met Engels IPR te maken krijgen.
  4. Leveringstermijnen: bekijk goed wat er op dit moment in de contracten staat over leveringstermijnen en de risico’s van bijvoorbeeld te late levering. Wat als door de Brexit leveranties vertragen? Ligt het risico dan bij jou, of aan de Engelse kant van het kanaal?
  5. Niet per definitie puur contractueel maar wel heel belangrijk – het gebruik van Persoonsgegevens: Met de AVG perikelen nog vers in het geheugen (denk je dat je alles net helemaal op de rit hebt) pakken we meteen maar de koe bij de horens voor wat betreft bescherming persoonsgegevens en het Verenigd Koninkrijk na de Brexit. In de voorgestelde Brexit deal van Premier May was een overgangsregeling opgenomen voor wat betreft de bescherming van Persoonsgegevens. Nu dit akkoord is weggestemd en er in principe een harde Brexit zal komen, krijgt het Verenigd Koninkrijk dezelfde status als bijvoorbeeld landen als India en Maleisië hebben en dat heeft vergaande consequenties voor het gebruik van persoonsgegevens. Zonder akkoord mogen die na 29 maart 2019 niet “zomaar” meer (voor zover dat al kon) naar het Verenigd Koninkrijk. Komt er geen overgangsregeling en heb jij als grensoverschrijdende ondernemer geen alternatieve werkwijze bedacht, dan loop je vanaf 30 maart dus het risico op (hoge) boetes!

Er zijn nog meer aandachtspunten te bedenken, in alle gevallen geldt als algemeen advies: zorg dat je de inhoud van je contracten kent en probeer deze waar nodig in overleg met je zakenpartners in het VK te verduidelijken of heronderhandelen. Wellicht is het verstandig om verplichtingen tijdelijk op te schorten of een handelsovereenkomst helemaal te beëindigen (al dan niet om meteen daarna een nieuwe af te sluiten met dezelfde partij). In dat geval is het wel handig om even advies in te winnen of dat zomaar kan, zonder dat je schadeplichtig bent of ineens tegen verstrekkende gevolgen aan loopt!

Niet helemaal zeker of jouw contracten Brexit proof zijn?

Wij helpen je graag om de juridische risico's van de Brexit voor jouw bedrijf in kaart te brengen. Neem contact met ons op, dan bespreken we de mogelijkheden!