Gedreven Brexit juriste zoekt aansluiting

“Een juridische analyse van de Brexit gevolgen hoeft niet duur te zijn, zeker niet mét subsidie. Maar dan moet je die wel aanvragen!”

Hoewel het adviseren over juridische vraagstukken rondom Brexit (zowel voor wat betreft NL bedrijven met business in het Verenigd Koninkrijk als andersom voor UK bedrijven die zaken doen in Nederland) een van mijn speerpunten is, komt advies van JuriTRUST niet in aanmerking voor de Brexit subsidie. Jammer! Waarschijnlijk ben ik niet de enige die aanloopt tegen de voorwaarden van de subsidie regeling en wellicht ligt ook daar een barrière voor het inwinnen van advies: alleen grotere (en daardoor duurdere) kantoren komen in aanmerking voor gesubsidieerd advies. En dat terwijl het MKB nu juist níet zit te wachten op hoge kosten die de Brexit waarschijnlijk toch al met zich meebrengt.

Een oplossing kan zijn om samen op te trekken! En dus ben ik op zoek naar een internationaal opererende organisatie die al dan niet reeds advies geeft inzake Brexit, bijvoorbeeld vanuit logistiek of fiscaal oogpunt, maar waar wellicht de juridische component ontbreekt of is onderbelicht en waar JuriTRUST een waardevolle bijdrage kan leveren. Voor de organisatie (bij voorkeur zelf ook in de categorie MKB), maar méér nog voor al die MKB-ers met business in het Verenigd Koninkrijk die nu nog in het duister tasten over de juridische gevolgen van de Brexit. Gevolgen die weliswaar op dit moment nog niet helemaal zijn uitgekristalliseerd, maar waarvoor al zeker een juridische analyse kan plaatsvinden. Dat hoeft de wereld niet te kosten, zeker niet mét subsidie.

Subsidie nagenoeg niet gebruikt

De Brexit subsidie wordt op dit moment amper gebruikt en dat terwijl de Brexit met minder dan 135 dagen te gaan rap nadert. Zeker nu een Brexit deal (als tegenhanger van de no-Brexit-deal optie) een stapje dichterbij is na akkoord tussen de EU en UK onderhandelaars en een (niet unaniem, maar toch) groen licht is gegeven door het kabinet van Premier May, worden ook de contouren van de op handen zijnde Brexit duidelijk(er).

Ruim 77.000 Nederlandse bedrijven doen zaken met het Verenigd Koninkrijk (bron: KVK), waarvan ruim 35.000 bedrijven geen ervaring hebben buiten de EU (bron: de Ondernemer). Met nog 135 dagen te gaan tot de Brexit is slechts 15% van deze bedrijven goed voorbereid, 85% is dat helemaal niet of maar een beetje.

Genoeg reden, zou je denken, voor het MKB dat zaken doet met/in de UK om met grote getale een greep uit de subsidie pot te doen. Niet dus: slechts 4 MKB-ondernemers hebben de regeling tot nu toe benut, en er zijn welgeteld nog 6 aanvragen in behandeling (bron: diverse kranten op 13 november 2018). Als reden voor de geringe belangstelling voert het VNO-NCW aan dat ondernemers “nog altijd zelf de helft van de advieskosten moeten betalen. Zolang onduidelijk blijft welke vorm de Brexit precies zal krijgen, zijn de ondernemers huiverig om die investering te doen.”

Wanneer subsidie?

Ben jij een Nederlandse MKB-onderneming, doe je zaken met het Verenigd Koninkrijk en blijkt dat je onderneming te maken krijgt met de gevolgen van Brexit (om dat zeker te weten doe je even de Brexit Impact Scan) dan kun je de Brexit-voucher aanvragen. Daarmee kun je subsidie krijgen voor deskundig advies over de gevolgen van Brexit voor jouw onderneming.

Wat valt er onder de Brexit subsidie?

De MKB Brexit subsidie is er niet alleen voor advies met betrekking tot alternatieve afzetmarkten of logistieke gevolgen van de Brexit voor je bedrijf. Ook juridisch advies dat specifiek ziet op de gevolgen voor bijv. overeenkomsten gesloten met UK bedrijven valt binnen de reikwijdte van de Brexit subsidie. Gangbaar juridisch advies komt (logisch natuurlijk) niet voor subsidie in aanmerking.

De externe deskundige

Je kunt niet zomaar bij iedereen advies vragen en je Brexit Voucher activeren. De externe deskundige moet voldoen aan de volgende eisen:

  1. Tenminste HBO werk/denk niveau hebben
  2. Hij/zij moet tenminste 3 jaar ervaring hebben met adviseren en begeleiden van mkb ondernemingen op terrein van internationaal ondernemen
  3. Werkzaam zijn binnen een adviesorganisatie met tenminste 5 werknemers. Deze organisatie heeft als een van haar kerntaken het adviseren van exporterende of importerende mkb-ondernemingen én beschikt over brede internationale expertise die land- en regio-overstijgend is.

Waar aan voorwaarden 1-2 ruim voldaan wordt, is punt 3 niet aan de orde als zelfstandig werkend juriste. Terwijl daar juist wel een toegevoegde waarde ligt voor het MKB, al was het alleen al vanwege de prijs-kwaliteit verhouding van een advies. Dus hoewel we ook zonder een subsidie graag advies geven over de juridische gevolgen van de Brexit, zorgen we er nog liever voor dat jij als MKB ondernemer wél gebruik kunt maken van deze regeling. Aansluiting gezocht dus, zodat we aan de slag kunnen om zoveel mogelijk ondernemers te adviseren over de gevolgen van Brexit. Want op 30 maart 2019 willen we als internationaal ondernemer natuurlijk zonder “hick-ups” door met onze zaken!

Géraldine Grünberg-Otto (LL.M)